Vă oferim servicii profesionale de contabilitate:

  • Întocmirea evidenței contabile, analitică și sintetică, prin înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;
  • Întocmirea balanțelor contabile lunare;
  • Completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal, registrul-inventar, jurnale de TVA, cartea mare, registrul de evidență fiscală;
  • Contabilitate de gestiune;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate statului;
  • Întocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare anuale și semestriale, precum și întocmirea și certificarea declarației anuale privind impozitul pe profit;
  • Inventarierea anuală a tuturor conturilor, întocmirea confirmărilor de sold;
  • Elaborarea și punerea în aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unității, a contabilității de gestiune, a controlului de gestiune și controlului prin buget, în baza și cu respectarea normelor legale.

Contactați-ne pentru mai multe informații.